Pris for 2017

Pris pr. måned er 7300kr

I får pr 1/1-2017 ca 5475kr i tilskud af kommunen og jeres egenbetaling er således 1825kr. Det totale beløb for pasning overføres til mig senest den 1. i måneden og jeg er forudbetalt. 

Der betales 12 mdr om året, også selv om I eller jeg holder ferie eller ved sygdom.

Der er prisregulering ved årsskiftet.

Der er søskenderabat, som i det kommunale.

Der ydes i øjeblikket ikke økonomisk friplads. Vi håber det bliver muligt senere. (Kommunal politisk beslutning)